Hammarby Gård är ett av Södertörns större lantbruk med en omfattande verksamhet och utgörs av 180 hektar åker, 110 hektar vall(gräs) och 75 hektar betesmark, vi är för närvarande konventionell men KRAV-certifiering är intressant.

Varje år producerar gården:

  • 1500 halmbalar
  • 3000 balar hösilage
  • 30 fullastade långtradare med spannmål.

Då vi har så mycket djur själva och som vi tar hand om så går en stor del av vår verksamhet till att hålla djuren med mat och strömedel, därav är vi helt självförsörjande på foder och strömedel. Vi säljer även spannmål till Lantmännen, som sedan blir antingen till humankonsumtion eller produktion av t.ex etanol.