Nu utökar vi köttproduktionen genom att bygga en ny ligghall åt köttdjuren!
Syftet med investeringen är att bygga ett nytt djurstall för nötkreatur, vilket skall leda till bättre försörjning av kalvar och förbättra förutsättningar i produktionen.
Detta gör vi med stöd utav Jordbruksverket, Stockholms Länsstyrelse och stödmedel ifrån Europeiska jordbruksfonden.

Hallen byggs på baksidan av gården, skall rymma ungefär 100 djur och beräknas vara färdig under 2019.